ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 9/2567

โดย admin
 วันที่ 19 มิ.ย. 2567 14:41 น.
 143

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:30 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 9/2567 โดยมี พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน ประธานกรรมการฯ, รองประธานกรรมการฯ, คณะกรรมการฯ, ที่ปรึกษาฯ, ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์, ผู้ตรวจการสหกรณ์ฯ, คณะทำงานควบคุมภายใน และผู้จัดการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงนาถนรานบาล (ชั้น 3) ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน