จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกข้าราชการตำรวจ

โดย admin
 วันที่ 4 มิ.ย. 2567 00:00 น.
 165
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด โดย พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน ประธานกรรมการดำเนินการฯ พ.ต.อ.ประยูร ชำนาญคง กรรมการฯ/เลขานุการ และผู้จัดการฯ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกข้าราชการตำรวจ ด้วยวิธีการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (video conference) ณ ห้องประชุมหลวงแกว่น ใจแกล้ว ชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์ฯ แจ้งข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก โดยมีหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรฯ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน และสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก