ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด >

คณะกรรมการ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เดือนก่อนหน้า
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.75%
เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคล 2.50%
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 3.20%
เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคล 2.50%
เงินฝากออมทรัพย์ (ออมเพื่อเกษียณ) 3.20%
เงินฝากออมทรัพย์ทวีมั่นคง 2.75%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.20%
เงินฝากโครงการช่วยเหลือ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ 2.75%
เงินฝากเงินสะสมเจ้าหน้าที่ 3.30%
เงินฝากประจำ 0.00%
1 สิงหาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.00%
เงินกู้สามัญ 7.50%
เงินกู้ทุนเรือนหุ้น 7.50%
เงินกู้พิเศษ 7.50%
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 6.25%
1 สิงหาคม 2566