โดย admin -  วันที่ 19 มิ.ย. 2567 14:41 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 9/2567

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09:30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินก...

โดย admin -  วันที่ 4 มิ.ย. 2567 00:00 น.

จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิกข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด โดย พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน ประธานก...

โดย admin -  วันที่ 15 พ.ค. 2567 00:00 น.

ขยายระยะเวลาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้แก่สมาชิกข้าราชการตำรวจ

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 8/2567 โดยม...

โดย admin -  วันที่ 21 ก.พ. 2567 00:00 น.

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โดย admin -  วันที่ 21 ก.พ. 2567 00:00 น.

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โดย admin -  วันที่ 12 ม.ค. 2567 00:00 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ฯ

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์...

โดย admin -  วันที่ 28 ธ.ค. 2566 00:00 น.

ผู้จัดการฯ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนมอบสิ่งอำนวยความสะดวก

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 พล.ต.ต.ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน ประธานกรรมการดำเนินการฯ มอบหมายให้ นายก...